Bible

Evangelium podle Jana (Jan 17,5)

3.A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.
4.Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.
5.A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.
6.Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.
7.Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka