Bible

Evangelium podle Jana (Jan 17,3)

1.Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn /tvůj/ oslavil tebe,
2.stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.
3.A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.
4.Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.
5.A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka