Bible

Evangelium podle Jana (Jan 17,3)

1.Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.
2.Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život.
3.A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
4.Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal.
5.Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka