Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,8-11)

6.Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce.
7.Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8.On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9.Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10.spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11.soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12.Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
13.Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka