Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,5-7)

3.To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
4.Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.
5.Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš?
6.Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce.
7.Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8.On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9.Hřích v tom, že ve mne nevěří;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka