Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,2-14)

2.Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.
3.To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
4.Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.
5.Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš?
6.Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce.
7.Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8.On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9.Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10.spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11.soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12.Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
13.Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
14.On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka