Bible

Evangelium podle Jana (Jan 16,13)

11.a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
12.Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
13.Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí.
14.On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě.
15.Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka