Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,9)

7.Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8.Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
9.Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
10.Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
11.To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka