Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,5-6)

3.Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4.Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.
5.Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
6.Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7.Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8.Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka