Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,26)

24.Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak mě, tak mého Otce.
25.Ale to vše se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: `Nenáviděli mě bez příčiny.´
26.Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.
27.A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka