Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,24-25)

22.Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23.Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24.Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25.To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: `Nenáviděli mě bez příčiny´.
26.Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
27.Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka