Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,18-20)

16.Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
17.To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
18.Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19.Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20.Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21.Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal.
22.Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka