Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,13)

11.To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."
12."To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
13.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
14.Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.
15.Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka