Bible

Evangelium podle Jana (Jan 14,6)

4.A cestu, kam jdu, znáte."
5.Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"
6.Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7.Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli."
8.Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka