Bible

Evangelium podle Jana (Jan 14,2-3)

1."Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2.V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3.A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4.A cestu, kam jdu, znáte."
5.Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka