Bible

Evangelium podle Jana (Jan 14,16-17)

14.Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
15.Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16.a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -
17.Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
18.Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.
19.Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka