Bible

Evangelium podle Jana (Jan 14,13)

11.Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.
12.Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci.
13.O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
14.Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám."
15."Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka