Bible

Evangelium podle Jana (Jan 13,23)

21.Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: "Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí."
22.Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví.
23.Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku.
24.Na toho se Šimon obrátil a řekl: "Zeptej se, o kom to mluví!"
25.Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kdo to je?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka