Bible

Evangelium podle Jana (Jan 12,35)

33.To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.
34.Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat navěky; jak ty můžeš říkat, že Syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten Syn člověka?"
35.Ježíš jim řekl: "Ještě jen malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.
36.Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla." Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi.
37.Ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka