Bible

Evangelium podle Jana (Jan 12,10-11)

8.Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky."
9.Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.
10.Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara;
11.neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.
12.Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma.
13.Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka