Bible

Evangelium podle Jana (Jan 11,45-48)

43.Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!"
44.Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!"
45.Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho.
46.Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.
47.Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: "Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení
48.Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ."
49.Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: "Vy ničemu nerozumíte;
50.nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka