Bible

Evangelium podle Jana (Jan 11,4)

2.To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen.
3.Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen."
4.Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven."
5.Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval.
6.Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka