Bible

Evangelium podle Jana (Jan 11,25)

23.Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane."
24.Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den."
25.Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
26.A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"
27.Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka