Bible

Evangelium podle Jana (Jan 11,16)

14.Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel.
15.A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!"
16.Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!"
17.Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.
18.Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka