Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,9)

7.Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8.Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9.Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10.Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11.Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka