Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,36)

34.Ježíš jim řekl: "Ve vašem zákoně je přece psáno: `Řekl jsem: jste bohové.´
35.Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy - a Písmo musí platit -
36.jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?
37.Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38.Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka