Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,30)

28.a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
29.Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.
30.Já a Otec jsme jedno."
31.Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali.
32.Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka