Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,17-18)

15.tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16.Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.
17.Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
18.Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
19.Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce.
20.Mnozí z nich říkali: "Je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho posloucháte?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka