Bible

Evangelium podle Jana (Jan 10,14-16)

12.Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13.Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14.Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15.tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16.Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.
17.Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
18.Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka