Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,29)

27.ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi."
28.To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.
29.Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
30.To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já.
31.Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka