Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,27)

25.Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?"
26.Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte -
27.ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi."
28.To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.
29.Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka