Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,18)

16.Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
17.Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
18.Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.
19.Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?"
20.Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka