Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,14)

12.Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13.Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.
14.A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
15.Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já."
16.Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka