Bible

Evangelium podle Jana (Jan 1,1-10)

1.Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
2.To bylo na počátku u Boha.
3.Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
4.V něm byl život a život byl světlo lidí.
5.To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
6.Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.
7.Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
8.Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9.Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
10.Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka