Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,27)

25.Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: "Mistře, kdy ses sem dostal?"
26.Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se.
27.Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."
28.Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?"
29.Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka