Bible

Evangelium podle Jana (Jan 15,14-15)

12."To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
13.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
14.Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.
15.Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
16.Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
17.To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka