Bible

Epištola Jakubova (Jak 5,4)

2.Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno,
3.vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady - pro konec dnů!
4.Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.
5.Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se - pro den porážky!
6.Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka