Bible

Epištola Jakubova (Jak 4,6)

4.Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží? A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn bývá.
5.Což mníte, že nadarmo dí písmo: [Zdali] k závisti nakloňuje duch ten, kterýž přebývá v nás?
6.Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.
7.Poddejtež se tedy Bohu, [a] zepřete se ďáblu, i utečeť od vás.
8.Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka