Bible

Epištola Jakubova (Jak 1,20)

18.Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
19.Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;
20.vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
21.A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.
22.Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka