Bible

Epištola Jakubova (Jak 1,14-15)

12.Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
13.Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
14.Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.
15.Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
16.Neklamte sami sebe, milovaní bratří!
17.`Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka