Bible

Proroctví Izaiáše proroka (Iz 7,14)

12."Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina."
13."Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha?
14.Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.
15.Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med.
16.Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka