Bible

Proroctví Izaiáše proroka (Iz 14,12-15)

10.Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: "Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben!
11.Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů."
12.Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
13.A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.
14.Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."
15.Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!
16.Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit: "To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími?
17.Svět měnil v poušť, bořil jeho města, vězně nikdy nepropouštěl domů."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka