Bible

Proroctví Izaiáše proroka (Iz 14,11-17)

11.Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!"
12.Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem - ty, jenž jsi srážel národy!
13.Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních;
14.vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším."
15.Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší!
16.Ti, kdo tě uvidí, neuvěří svým očím, budou tě zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi?
17.Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka