Bible

Proroctví Izaiáše proroka (Is 11,2-3)

1.Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce.
2.Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu;
3.úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co uslyší.
4.Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy.
5.Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka