Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 4,19-23)

19.Lámech pojal dvě ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila.
20.Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda.
21.Jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu.
22.Také Sila porodila, a to Túbal-kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal-kainovou byla Naama.
23.Tu řekl Lámech svým ženám: "Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka