Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 25,22-26)

22.Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla: "Je-li tomu tak, co mě čeká?" A šla se dotázat Hospodina.
23.Hospodin jí řekl: "Ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu."
24.Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata.
25.První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek; toho pojmenovali Ezau.
26.Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu; ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi šedesát let.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka