Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 18,1-3)

1.I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
2.Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi
3.a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.
4.Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.
5.Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka