Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 11,1-9)

1.Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
2.Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
3.Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
4.Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
5.I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
6.Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
7.Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."
8.I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
9.Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka