Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (Gen 10,8-11)

6.Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
7.Synové Kúšovi: Seba a Chavíla, Sabta a Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
8.Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
9.Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem; proto se říká: Jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
10.Počátkem jeho království byl Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru.
11.Z této země vyšel do Asýrie a vystavěl Ninive - i Rechobót-ír a Kelach
12.a Resen mezi Ninivem a Kelachem - to je to veliké město.
13.Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka