Bible

Epištola k Galatským (Gal 6,2)

1.Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.
2.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
3.Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4.Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka